Regelzorg

Regelzorg is hét adres voor uw rijbewijs- en medische keuring.

RegelZorg werkt op meer dan 250 plaatsen in heel Nederland samen met keuringsartsen die rijbewijs- en andere vervoersgerelateerde medische keuringen verrichten.

Periodiek maakt Regelzorg gebruik van ons Paramedischcentrum voor het afnemen van
rijbewijs- en medische keuring.
Klik hier om een actueel overzicht te zien van de eerstvolgende afspraken in de regio en wanneer Regelzorg te gast is binnen HealthCircle®

Heeft u vragen aan Regelzorg over uw geplande afspraak aan een keuringsarts bel dan tijdens kantooruren op werkdagen gerust de landelijke afsprakenlijn van Regelzorg: 088 – 23 23 300.

Meer info: Regelzorg