Regelzorg

De keuringsartsen van Regelzorg zijn met regelmaat te gast binnen HealthCircle® voor het verzorgen van rijbewijs- en andere vervoer gerelateerde medische keuringen
Tijdens de rijbewijskeuring wordt gekeken of iemand voldoet aan de wettelijke normen om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen.

Klik hier voor het maken van een afspraak: https://www.regelzorg.nl/afspraak-maken-online

Heeft u vragen aan Regelzorg over uw geplande afspraak met een keuringsarts bel dan tijdens kantooruren op werkdagen gerust de landelijke afsprakenlijn van Regelzorg op: 088 – 23 23 300.

Meer info: Regelzorg